Často kladené otázky

Aký je rozdiel medzi Písacím perom a klasickými vydavateľmi?

Vo financovaní a v autorských právach.

V klasickom vydavateľstve autor podpíše zmluvu, na základe ktorej je vydavateľom knihy vydavateľstvo, ktoré zároveň vydanie financuje.

Písacie pero poskytuje možnosť autorovi, ktorý nie je profesionálom v oblasti jazyka, grafiky a pod., že mu tieto služby sprostredkuje za určitý poplatok. Vydavateľom knihy však ostáva autor a môže so svojím textom ľubovoľne manipulovať.

Prečo uvažovať o selfpublishingu?

Hlavnou výhodou je väčší podiel zo zisku predanej knihy, ktorý môže dosiahnuť až 100 %. Ak si budete sami zabezpečovať distribúciu knihy, celý zisk je váš. Ak s distribúciou knihy budete potrebovať pomôcť, ostane vám 75 % podiel.

Veľkou výhodou je aj nezávislosť – nemusíte sa riadiť názorom vydavateľstva (dokonca ani naším) resp. človeka, ktorý rozhodne o tom, či vaše dielo vydajú alebo nevydajú. Niekedy môže ísť o čisto komerčný ťah – nevydajú vaše dielo nie preto, že nie je dosť dobré, ale že nespadá do ich edičného plánu alebo na to jednoducho nie sú peniaze.

Pokojne však môžete skúsiť poslať svoj text najskôr do vydavateľstiev a pre selfpublishing sa rozhodnúť až nakoniec.

Budete moju knihu posudzovať obsahovo alebo literárne?

Písacie pero je založené na princípoch selfpublishingu. To znamená, že váš text nebudeme hodnotiť, ak o to vyslovene nepožiadate. Vyhradzujeme si však právo vo výnimočných prípadoch odmietnuť vydať knihu bez udania dôvodu.

Môžem vydať akúkoľvek knihu?

Áno, môžete vydať akúkoľvek knihu, ktorú napíšete (alebo máte k nej autorské práva). Výnimkou sú texty, ktorých šírenie je v rozpore so zákonmi SR alebo medzinárodným právom.

K čomu sa zaväzujem pri vydaní knihy cez Písacie pero?

Vôbec k ničomu. Na začiatku sa dohodneme na konkrétnom rozsahu služieb, ktoré chcete využiť a na časovom pláne (dokedy bude ktorá služba uskutočnená). Takisto sa dohodneme na spôsobe platby, zvyčajne sa platí dopredu.

Musím hneď na začiatku poslať text svojej knihy? Čo ak ho zneužijete?

Nemusíte, ale je výhodne kvôli tomu, že hneď vieme, o akom texte sa rozprávame a vieme si aj my urobiť predstavu náročnosti (napr. pri korektúre). Nechceme vás zaťažovať žiadnymi zložitými zmluvami, radi by sme boli, ak by ste mali v nás dôveru, že váš text je u nás v bezpečí.

Kedy za všetko zaplatím?

Vydanie vašej knihy rozvrhneme do niekoľkých fáz (napr. korektúra, grafické spracovanie, tlač, distribúcia, atď.) a naplánujeme ich s konkrétnymi dátumami. Zaplatiť môžete všetko naraz na začiatku, alebo postupne pred každou fázou.

Ako zistím, koľko strán má moja kniha?

Rozsah textu sa počíta podľa normostrán. To preto, lebo každý má v počítači nastavený iný typ písma, veľkosť, riadkovanie a pod. a u niekoho rovnaký text zaberá viac miesta, iný menej.

1 normostrana je 1800 znakov vrátane medzier. Počet znakov zistíte vo svojom textovom editore (Word, Open Office), vydeľte ho číslom 1800 a získate počet normostrán vášho textu. Ten môžete použiť napr. pre výpočet nákladov na vydanie knihy v Cenníku.

Zaplatím len toľko, koľko si vypočítam v Cenníku?

V Cenníku si môžete vypočítať, koľko vás bude vydanie knihy asi stáť ešte skôr, ako sa rozhodnete osloviť nás. Je to len kvôli vašej predstave, koľko asi zaplatíte za kombináciu služieb, o ktoré máte záujem. Presnú sumu vám vypočítame na mieru.

Čo je ISBN?

ISBN je medzinárodné štandardné číslo knihy, ktorým sa kniha identifikuje. ISBN prideľuje na Slovensku Slovenská národná knižnica. S vybavením čísla ISBN, ktoré potrebujete, ak chcete svoje knihy predávať, vám bezplatne pomôžeme.

Dá sa urobiť dotlač knihy, ak bude úspešná?

Samozrejme. Po dokončení našej spolupráce vám dáme k dispozícii všetky tlačové podklady. Dotlač knihy si môžete potom v budúcnosti zabezpečiť sami, prípadne oslovíte opäť Písacie pero, ktoré vám s dotlačou knihy pomôže.