Cenník

  • jazyková korektúra: 2 €/normostrana
  • redakčná korektúra: 2 €/normostrana
  • obálka (3 návrhy obálky, z ktorých si môžete 1 vybrať): 250 €
  • návrh sadzby: 100 €
  • sadzba: 1 €/strana
  • tlač: v závislosti od sadzby
  • vytvorenie e-knihy: od 49 € (v spolupráci s Publico.sk)

Ceny sú orientačné a môžu sa zmeniť v závislosti od typu spolupráce.